Své sny si splnila. Dnes je ředitelkou Oblastní charity Strakonice a vede Dům klidného stáří v Sousedovicích. Za svoji práci Cenu Charity ČR skutečně koncem října obdržela.

Za co přesně jste ocenění získala?

Jedná se o Cenu Charity Česká republika za rozvoj charitního díla. Ocenění je udělováno každoročně vždy jednomu člověku z každé diecéze jako poděkování za velmi náročnou a záslužnou práci. Myslím si, že při mojí nominaci hrála určitou roli i skutečnost, že letos je to již 20 let od doby, kdy jsme založili Oblastní charitu Strakonice a 15 let již funguje Dům klidného stáří sv. Anny.

Jaké byly vaše první reakce?

Prví reakce byl údiv a husí kůže po celém těle. Vůbec jsem netušila, že mě někdo navrhl. Samozřejmě jsem cítila obrovskou radost, hrdost a zároveň pokoru. V tu chvíli mi hlavou proběhlo mnoho myšlenek, ale především to, že mám kolem sebe skvělé lidi, kteří pro Charitu pracují. No a pak začaly malicherné otázky typu co na sebe atd.

Kolik let už pracujete v oboru? Měla jste už v mládí potřebu o někoho se starat?

Asi to mám v sobě od narození. Vždy jsem milovala lidi a zvířata. Těžce jsem snášela něčí bolest či smutek a snažila jsem se to řešit a potěšit je. A myslím, že se mi to snad dařilo a daří.

Ilustrační foto.
Za pomoc druhým získala Olga Medlínová Cenu Charity

Napadlo by Vás v začátcích, že se jednou Vaše plány a sny mohou být tak úspěšné?

V začátcích jsem vlastně ani neměla ponětí, do čeho opravdu jdu. Šla jsem „s plamenným mečem“ zachraňovat seniory, rozesmát je a zaktivizovat. Až časem jsem pronikala do sítě sociálních služeb a zjišťovala potřebnost dalších, především terénních, služeb. Myšlenka postavit domov ale vznikla již na začátku v roce 1999.

V oboru už pracujete roky. Zlepšuje se podle Vás péče o seniory?

To se nedá vůbec srovnávat. V roce 2007 vešel v platnost Zákon 108/2006 Sb. O sociálních službách. Ten nastavil jasná pravidla a zavedl standardy kvality sociálních služeb. Od té doby kvalita, profesionalita a lidskost v sociálních službách roste. Také jsou jasně stanoveny kontrolní systémy a v těch již nekvalitní služby neobstojí.

Máte nějaký nesplněný sen?

Máme v plánu přistavět k Domu klidného stáří sv. Anny další budovu, kde by byla vývařovna sloužící jak pro domov, tak pro terénní služby Charity. Také by zde byl lůžkový evakuační výtah, velká společenská místnost a další pokoje.