Strakonice jsou po zámku Kačina u Kutné Hory druhým místem v republice, které se zapojilo do výzkumného projektu Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě. Ten je zaměřený na realizaci letničkových záhonů metodou přímého výsevu. Zkoumaným vzorkem je v městské výsadbě atypická směsice pestrobarevných květů připomínající rozkvetlou louku. „Péče o veřejnou zeleň je nákladná a časově velmi náročná. Města proto hledají nové cesty, jak čas i peníze uspořit a přitom zachovat co nejpříjemnější vizuální dojem," řekl Ondřej Feit z odboru životního prostředí radnice. „Jde o výsev speciálně sestavené směsi semen tvořené různými druhy letniček tak, aby kompoziční efekt – barevnost i doba květu – byl co nejlepší," doplnil Ondřej Feit. Cílem výzkumu je ověřit v praxi dosud získané informace týkající se letničkových záhonů založených metodou přímého výsevu. Kromě snížení časové náročnosti i celkových nákladů na údržbu je u těchto typů záhonů pozitivním přínosem vizuální požitek z barevných květů a zároveň dochází k vytváření zajímavých biotopů poskytujících úkryt a potravu drobným, zejména bezobratlým, živočichům.