Ve funkci prvního místostarosty jej nahradí radní a člen hnutí Volby pro město Josef Štrébl, který pozici převezme s okamžitou platností. Další změnou oproti stávajícímu stavu je volba druhého neuvolněného místostarosty, kterou bude zastávat člen hnutí Strakonická Veřejnost Rudolf Oberfalcer.

Zastupitelstvo města Strakonice odvolalo z pozice místostarosty Milana Jungvirta pro dlouhotrvající nefunkční komunikaci, podporovanou mezerou v zákoně (starosta dle zákona není nadřízeným místostarosty, kterého úkoluje jen rada či zastupitelstvo).

Zastupitelstvo města na návrh starosty Hrdličky zvolilo na pozici prvního místostarosty Josefa Štrébla ze sdružení Volba pro město. Nově bude obsazena pozice i druhého - tentokrát však neuvolněného - místostarosty, kterou bude vykonávat Rudolf Oberfalcer ze sdružení Strakonická Veřejnost.

Vzhledem ke skutečnosti, že Josef Štrébl byl doposud členem Rady města Strakonice, byla jeho pozice obsazena, a tím počet členů rady města doplněn na stávajících sedm členů, o Pavla Zacha ze sdružení Strakonická Veřejnost.

„Po více než dvouleté pauze, kdy město Strakonice mělo pouze jednoho místostarostu, se ukázalo, že pro město rozsahem, jakým Strakonice jsou, je nezbytné, aby byly obsazeny obě pozice místostarostů“, zdůraznil na jednání zastupitelstva města starosta Hrdlička.

„Děkuji Milanu Jungvirtovi za dosavadní odvedenou práci a přeji mu hodně osobních i profesních úspěchů,“ doplnil prohlášení Břetislav Hrdlička.

Vedení města v novém složení začne pracovat od 2. 11. 2017.
Markéta Bučoková, tisková mluvčí radnice