Se vší pravděpodobností skončí bývalá šéfka představenstva pivovaru Marcela Vlčková také v managementu teplárny. Její odvolání je totiž v pozvánce na červnovou valnou hromadu, kterou podepsal předseda představenstva teplárny a zároveň starosta města Břetislav Hrdlička.

Marcela Vlčková o svém odvolání ví přibližně dva týdny, tedy přesně od posledního jednání představenstva. „Pan starosta mi sdělil, že je to z důvodu politického a současně, že chce posílit představenstvo o odborníka z provozu," řekla Marcela Vlčková.

Břetislav Hrdlička k návrhu na odvolání uvedl: „Odvolání Marcely Vlčkové zařadilo představenstvo na pořad jednání valné hromady z důvodu potřeby rozšířit představenstvo o osobu s odborností a praxí v energetickém oboru teplárenství při zachování stejného počtu členů představenstva, v návaznosti na předmět podnikání společnosti a výkon obchodního vedení společnosti. Kritériem návrhu nového člena představenstva byla odbornost a praxe navržené osoby v energetickém oboru teplárenství. Pavel Kajtman, kterého navrhujeme, má potřebné vzdělání a letitou praxi ve společnosti."

Rozhovor s Marcelou Vlčkovou:

Jak byste okomentovala návrh starosty a zároveň předsedy představenstva TST Břetislava Hrdličky na vaše odvolání z představenstva TST?

Nevím, co na to říci. Tentokrát mi pan starosta na představenstvu poděkoval s tím, že moje práce pro TST Strakonice byla velmi přínosná.

Od kdy víte, že máte být odvolána?

Od předminulého představenstva.

Z jakých důvodů si myslíte, že máte být odvolána?

Pan starosta mi sdělil na představenstvu, že je to z důvodu politického a současně, že chce posílit představenstvo o odborníka z provozu.

Tušila jste už dřív, že k tomuto kroku dojde? Například po vašem odvolání z funkce předsedkyně pivovaru?

Ano, tušila jsem to. V pivovaru se povedl obrovský kus práce a přesto jsem byla odvolána. Protože jsem pracovala stejně zodpovědně i v teplárně, nepředpokládala jsem, že by to mohlo dopadnout jinak. Na druhou stranu jsem opravdu vděčná vedení města, že nás nechalo alespoň ten rok v obou firmách pracovat a změnit věci k lepšímu. Jen připomenu, že se pivovar dostal do kladných čísel za jediný rok, výrazně se zlepšila kvalita piva a pivovar získal řadu skvělých zákazníků. Když pojedete po Praze, zjistíte velký rozdíl v obsazenosti našeho pivovaru ve výborných restauracích na Praze 1. A to mi věřte, Ti si vezmou jen ten nejlepší produkt. Takže jsem opravdu hrdá na to, co se za rok společné práce podařilo a věřím, že management obou firem pojede v daném trendu i po mém odchodu. Kdyby mi vedení města nedalo šanci, nemohli bychom ukázat, co umíme. Takže po pravdě moje vděčnost vůči vedení města je větší, než lítost nad způsobem ukončení.