V pátek 29. června proběhne celodenní odstávka agendy vyřizující žádosti o vydání řidičského oprávnění, a to z důvodů přechodu na nový systém administrativního zpracování žádostí o vydání nových řidičských průkazů.

„Díky přechodu na nový systém, odpadne klientům povinnost předkládat pro vyřízení žádosti o vydání ŘP fotografii. Ta bude v rámci odboru dopravy, oddělení dopravně správních agend zhotovena přímo na místě,“ řekla Strakonickému deníku mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Klient prvožadatel o vystavení ŘP se dostaví na přepážku a s sebou si přinese občanský průkaz, doklad o odborné a zdravotní způsobilosti, tedy potvrzení o absolvování kurzu autoškoly. Ti, kteří budou žádat o prodloužení platnosti řidičského průkazu, musí předložit starý řidičský průkaz, občanský průkaz a na místě podepsat žádost o vydání nového ŘP, která mu bude vystavena pracovníkem oddělení dopravně správních agend.