V sobotu 27. března organizoval Obecní úřad Jinín sběrný den odpadů.

Do kontejneru na nebezpečný odpad obyvatelé obce vynášeli pneumatiky, televize, videa i vysavače. Kovový opad mohli lidé nechat na hromádce před svými domy, spolek dobrovolných hasičů jej svážel na jednu hromadu do prostoru za místní faru, odkud se bude dále odvážet.

Sběrné dny odpadů se konají v obci pravidelně, vždy v jarním a podzimním období.