Loni 13. května odešel Petr K. (35) od krajského soudu s ročním zákazem řízení. Odvolací instance tak ubrala z 30 měsíců, po které mu zakázal řídit soud v Písku vedle roku vězení podmíněně na dva a půl roku za ublížení na zdraví.

Před budovou krajského soudu už v tu chvíli pravomocně odsouzený neprodleně sedl do Mazdy 626 a odjížděl. V Hluboké ho zastavila policie.
V lednu stanul před Okresním soudem v Č. Budějovicích pro maření úředního rozhodnutí.

Vypověděl, že po zamítnutí odvolání v květnu mu zůstal řidičský průkaz, tak prý nevěděl, jestli může, či nemůže řídit. Chtěl auto odvézt domů a na Hluboké ho zastavili policisté. Byl tam i bratr zemřelého ve věci, pro kterou on byl potrestán v Písku, zdůraznil.

Ptali se, zda náhodou dnešním dnem nemá vysloven zákaz řízení, a on to potvrdil.

U okresního soudu rozvinul, že tehdy u kraje mu nikdo neřekl, že od okamžiku vyhlášení usnesení nemůže řídit, jen to, že dnešním dnem má zákaz řízení.

S obhájcem se prý shodli, že by mohl auto odvézt domů, když má řidičák. Slyšel, že jej musí odevzdat do pěti dnů.

Podle policisty, který ho u Hluboké zastavil, je operační důstojník upozornil, že od Budějovic jede mazda s řidičem, který má zákaz. Když ověřoval jeho totožnost, zastavil na místě kolega, kterého zná, a ten ho informoval o čerstvém rozhodnutí soudu. Ověřili si to a zakázali Petrovi K. další jízdu.
Podle obhájce prý obviněného po jednání krajského soudu nenapadlo, že by se počátek zákazu řízení mohl řídit nějakými hodinami či vteřinami. Byl prý přesvědčen, že lhůta onoho jednoho roku zákazu pro něho začne běžet půlnocí dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Kromě toho advokát argumentoval malou společenskou nebezpečností jízdy odsouzeného vozem domů, aby jej odstavil.

Okresní soud připustil, že zákrok policie mohl být vyvolán podáním ze strany osoby blízké oběti obžalovaného při předchozí nehodě Petra K. To ale není rozhodující pro posouzení jednání, jehož se obviněný 13. května dopustil. Nepřijal jeho výklad lhůt zákazu činnosti. Rozhodnutí nabylo právní moci ihned po jeho vyhlášení, ne až následujícím dnem.

K namítané malé společenské nebezpečnosti soud poukázal na to, že obžalovaný nesouhlasil ani s podstatně sníženým zákazem činnosti v rozhodnutí odvolací instance. Nesmířil se s tím, že by vůbec měl být v řízení auta omezen. I proto jel k soudu svým vozidlem a také se s ním vracel. Riskoval tedy vědomě možné důsledky, uzavřel okresní soud. Uložil mu rok podmíněně na 18 měsíců a zákaz řízení na 28 měsíců. K. se odvolal.

Krajský soud ve čtvrtek 17. března přehrál zvukový záznam posledních vět z jednání, v němž v červnu ukládal obžalovanému zákaz řízení. „Dnešním dnem nesmíte řídit motorová vozidla,“ znělo ze záznamu, a Petr K. kývl, že si to pamatuje.

Jeho obhájce se rozhovořil o judikátech o vykonatelnosti rozhodnutí a mínil, že zákon hovoří o dnu vyhlášení, nikoliv o okamžiku vyhlášení. Podle něho platí zákaz řízení od 24. hodiny dne, kdy byl pra〜vomocně uložen, nikoliv třeba od 10.50 hodiny toho dne. „Roční trest také končí dnem se stejným datem, kdy začal,“ řekl. „Proč by měl odsouzený pykat o pár hodin déle, než kolik mu bylo uloženo?“ tázal se.

Tvrdil i „naprosto nepatrnou“ škodlivost činu svého klienta. „Do té doby řidičák měl a jezdil, a teď chtěl jen auto dopravit domů a průkaz ve lhůtě odevzdat. Neudělal tedy nic nebezpečného pro společnost,“ mínil a navrhl zprostit Petra K. obžaloby.

Státní zástupce citoval komentář trestního řádu, že rozhodnutí je vykonatelné v okamžiku, kdy se stává pravomocným, v tomto případě tedy okamžikem vyhlášení. K námitce údajné malé škodlivosti činu Petra K. připomněl, že zákonodárci v posledních letech zpřísňují sankce za jeho delikt – od půl roku do nejnovějších tří let odnětí svobody. Akcentují tedy společenskou nebezpečnost jevu, který se silně rozšiřuje.

Krajský soud poté odvolání obžalovaného zamítl.

„Nemůžeme absolutně přisvědčit argumentům obhajoby,“ řekl předseda senátu. Žalobcem připomenutý výklad § 139 trestního řádu je všeobecně znám, zatím co názor, že by vykonatelnost rozhodnutí měla začít běžet dnem následujícím, nemá v zákoně oporu. „Obžalovaný v červnu vyslechl od tohoto senátu jasné poučení a muselo mu být zřejmé, že tímto dnem už nesmí auto řídit,“ uzavřel.

Rozsudek je tak pravomocný. A protože tedy pan K. svou červnovou jízdou nedodržel podmínku bezúhonnosti pro odklad výkonu trestu odnětí svobody od píseckého soudu, teoreticky mu hrozí, že si ten rok vězení za ublížení na zdraví odsedí . . .