K samotnému odhalení desky dojde v 16.30 hodin, dále jsou na programu přednáška o Františku Finkovi (přednáší MUDr. Jiří Ladman), přednáška PhDr. Filipa Vojťáška o náletech za druhé světové války v Katovicích i blízkém okolí a přednáška o československém předválečném opevnění v Anníně. To přiblíží Pavel Homolka a Tomáš Sobolčák.

Akci organizuje městys Katovice a spolek Rally Fans Katovice.

Kdo byl František Finek?

(Čerpáno Zapomenutí českoslovenští hrdinové 2. odboje)

František Finek.František Finek.Zdroj: Zapomenutí českoslovenští hrdinové 2. odboje"Dne 11. dubna 1945 při společném útoku československých a britských jednotek se účastnil se svým tankem boje. Během celé akce obsluhoval vysílačku a tank i přes přímý zásah, jež jej vyřadil z boje, a pod neustálým ostřelováním z děl a minometů, neopustil svou pozici a nadále podával hlášení pohybu jednotek a podporoval a synchronizoval útok pěchoty a dělostřelectva, který se díky tomu podařilo dostat přes první linii a dobýt opěrné body.“

František Fink se narodil 20. července 1908 ve Vídni do neúplné rodiny. Velkou část svého mládí prožil v Katovicích na Strakonicku u svých příbuzných. Presenční vojenskou službu vykonal u Dělostřeleckého pluku 54 v Malackách. Koncem 30. let začal pracovat jako servisní technik u firmy Baťa ve Zlíně. Jeho pracovní výkony byly vysoce hodnoceny, díky čemuž opakovaně pracovně vycestoval do filiálky v jugoslávském Vukovaru. Tam zajišťoval zácvik nového personálu a zavádění strojů do provozu. Ze své poslední pracovní cesty v roce 1939 se již nevrátil. Pod vlivem okolností a vyhlášení Protektorátu se dobrovolně přihlásil v Bělehradě do československé zahraniční armády. Se skupinou dalších utečenců z okupované vlasti podnikl cestu přes Řecko, Turecko, Bejrút až do francouzského Marseille, kam připluli lodním transportem na konci ledna 1940. Následně působil u dělostřelectva jako dělovod 85mm kanonu.

Po kapitulaci Francie byl evakuován do Velké Británie lodí Vice Roy of India. Absolvoval řadou kurzů a cvičení, včetně speciálního výcviku pro nasazení v týlu nepřítele ve Skotsku. Po reorganizaci brigády na obrněnou je vycvičen jako řidič tanku. S jednotkou byl v červnu 1944 přesunut do Francie, k přístavnímu městu Dunkerque. Zde prokázal velmi nevšední odvahu v boji, za což obdržel vysoké britské vyznamenání pro poddůstojníky Military Medal, které za celou válku obdržela pouze hrstka československých vojáků. Během bojové služby jej velící důstojníci hodnotili jako energického, svědomitého, ukázněného a spolehlivého člověka.

Po skončení války, návratu do osvobozeného Československa a demobilizaci začal pracovat ve své původní profesi, tedy jako mechanik pletařských strojů. Nejdříve pracoval v Krásné Lípě, později se za prací odstěhoval do Blatné. Po únoru 1948 došlo k jeho propuštění, kvůli čemuž přijal zaměstnán topiče. Nejenom kvůli působení v západním odboji, ale zvláště pro jeho speciální výcvik ve Skotsku, byl sledován Státní bezpečností.

Za svou odbojovou činnost obdržel kromě zmiňované Military Medal i Československý válečný kříž, československou medaili Za chrabrost a další československá a spojenecká vyznamenání.

František Fink zemřel 1. dubna 1978 v Blatné.