U některých exemplářů jeseterů byly odebrány vzorky DNA pro další výzkum. Martin Flajšhans, vedoucí oddělení jedné z laboratoří z Fakulty rybářství a ochrany vod, řekl pro Strakonický deník: „Na genetickou analýzu jsme vzali čtyři skupiny po dvaceti vzorcích.“

Každoročně jsou evidováni jeseteři různých druhů a křížení. Po kontrole budou zpět vysazeni, aby se s nimi odborníci z fakulty příští rok opět setkali.

Lenka Pokorná