Zahrnuje hudební akty, žonglování, akrobacii, pantomimu, improvizační divadlo, klaunérie, tanec s ohněm, malování, přehlídky tanců a program pro děti. Má několik novinek - na noční přehlídky ve stanu budou třeba vstupenky k sezení, rozdávané zdarma. Oblíbené ohňostroje budou odpalovány ze střechy Ars Electronica Centra, před Novou radnicí a na Tummelplatzu. Zůstávají hudební vyvrcholení ve čtvrtek a v pátek od 23 hodin v centrech Městské dílny, Smaragd a Himengway, a také otvírací rituál všech zúčastněných průvodem 21. července od 16 hodin z OK Platzu na Hlavní náměstí k oficiálnímu zahájení. "Jako vždy je vstup zdarma, o ,kloboukovné´ pro umělce není jen prošeno, ale je skoro povinností jako znamení respektu a uznání pro pouliční umělce," píší OÖN.

V přehlídce vystoupí 274 účinkujících ve 102 představeních na 40 scénách ve vnitřním městě a na Urfahru se začátky každou celou hodinu (čtvrtek 16-23, pátek a sobota 14-23). Vybráno je osm center od předpolí Nové radnice přes Arkadienhof Landhausu do Biskupského dvora. Na Urfahru bude stan pro odpolední představení určená speciálně rodinám - revuální show budou vždy od 16.30. Mezi účastníky jsou také třeba ohňoví Anta Agni ze Slovenska, ale i spousta akrobatů, žonglérů, tanečníků od Austrálie přes Japonsko a jižní Ameriku po USA… Na snímku je skupina z Barcelony se show Vertical.

"Re-use" centra ve Vídni

Ve vídeňském městském re-use centru známém jako 48er Tandler lze sehnat elektroniku, oblečení, sportovní náčiní, nádobí, zkrátka leccos, informoval náš web Martin Landa z Eurocommu. Minulý pátek bylo otevřeno už druhé středisko tohoto "oficiálního" městského secondhandu.

Magistrát popisuje centra jako "středobod snahy o předcházení vzniku odpadů ve městě smysluplným znovupoužitím nepoškozených starých předmětů". Radnice odhaduje, že přeprodejem použitého zboží ušetřilo město dosud kolem 300 tun odpadu ročně.

O elektroniku s roční zárukou se stará vídeňská sociálně prospěšná dílna. Sortiment z části dodávají sběrné dvory, k tomu se přidávají nevyzvednuté předměty ze ztrát a nálezů a část pochází z nevyužitých zásob jiných městských organizací. Výtěžek prodeje v re-use centru putuje na dobré účely, z aktivit Tandleru těží středisko pro lidi bez domova, integrační centra, dětské terapie či útulek, dodává Martin Landa.

Městský 'sekáč' v plné parádě.Městský 'sekáč' v plné parádě.Zdroj: Deník/Eurocomm

Ubývá zemědělských podniků

V roce 2020 bylo v Rakousku 54 593 zemědělských a lesnických provozů. To bylo proti roku 2010 mínus 19 000, skoro 11 %. Průměrně obhospodařovala jedna firma 44,9 hektarů. List OÖN přidává další údaj - při vstupu Rakouska do EU bylo v zemi 239 099 podniků.

Tendence k menšímu počtu, ale zato větších celků se odráží i v počtu držených zvířat. Před deseti roky měl sedlák průměrně 28 krav, v roce 2020 už 34. U prasat stoupl stav z 85 na 112, u ovcí z 27 na 33, u koz z osmi na dvanáct. 93 % provozů je v majetku rodin, 36 % je vedeno jako hlavní činnost. Počet bio-producentů od roku 2010 stoupl ze 21 180 na 24 809.