Zhruba čtyři sta metrů dlouhá bariéra, která bude chránit migrující obojživelníky, vyrostla v sobotu odpoledne po levé straně hlavního tahu ze Strakonic na Volyňi.

Letošního šestého ročníku záchranné akce se zúčastnilo sedmnáct dobrovolníků. Jedním z nich byl i Jiří Šindelář. Ten přišel pomoci žábám už potřetí. „Myslím si, že stavba těchto bariér je velmi důležitá z důvodu opravdu velkého provozu na této komunikaci," podotkl.

Jak uvedl Jan Juráš za Český svaz ochránců přírody základní organizaci Strakonice, loni zábrany v této oblasti zachránily okolo pěti set migrujících žab. „Kromě stavby této bariéry zachraňujeme žáby ještě v dalších lokalitách, a to na silnici mezi Strakonicemi a Nebřehovicemi a také na silnici u Dolního Řepického rybníka. V těchto místech nestavíme bariéru, ale žáby chodíme každý den přenášet. Bariéra slouží částečně ke svedení tahu do dvou vpustí pod vozovku, což ale funguje jen částečně, takže i sem chodíme žáby každý den sbírat a přenášet," vysvětlil.

Celkem se tedy ochráncům přírody podaří v těchto třech lokalitách zachránit okolo tisíce žab ročně. Z velké většiny se jedná o ropuchy obecné.

Podle Jana Juráše budou ochránci přírody vděčni za každou dobrovolnou pomoc. Pokud by měl tedy někdo zájem zúčastnit se takzvaných žabích hlídek a pomoci obojživelníkům, může se ozvat na telefonní číslo 721 658 244.