„Kromě ocenění, ze kterého máme samozřejmě velkou radost, nám projekt dal spoustu nových znalostí nejen o fair tradu (spravedlivý obchod – poz. redakce), zkušenosti, naučili jsme se lépe komunikovat s lidmi i prezentovat své názory na veřejnosti, zkrátka jsme se hodně otrkali do budoucího života,“ líčí jedna z pracovního týmu Tereza Kudláčková.

A co oceněním přinesli škole? „Rozhodně dobré jméno,“ shodují se studenti: „Vždyť jsme jednou ze dvou fairtradových škol v republice, to něco znamená.“ Druhou školou je ZŠ Litoměřice.

Z úspěchu má radost i ředitelka Eva Klasová. „Naše škola se dlouhou dobu věnuje globálním rozvojovým tématům, takže certifikát je pro nás uznáním dlouhodobé práce především našich studentů, kterého si vážíme,“ říká.

Prodejem fairtradových výrobků na školních akcích se podařilo vybrat 11 tisíc korun, které putovaly na pomoc rozvojovým zemím.

Projekt Světová škola 2 je zastřešen organizací Člověk v tísni. Téma fair trade si studenti vybrali sami. „Vůbec nic jsme o tom nevěděli a chtěli jsme to změnit. Vsadím se, že dnes už není na naší škole jediný student, který by nevěděl, co je to fair trade,“ míní další člen pracovního týmu Jakub Skipala.
Zpočátku pořádali studenti akce pro spolužáky, potom pro žáky okolních základních škol a nakonec se odhodlali šířit principy fair tradu i mezi veřejnost. „Tady byl asi největší problém za celé tři roky – lidé často nespolupracovali například při našich anketách a ne vždy byli zrovna milí,“ zmiňuje studentka Irena Babková.

Aby si status fairtradové školy studenti udrželi, mají v plánu dál pokračovat ve svých akcích, vyrábět fairtradové výrobky ve své cukrárně a šířit fair trade mezi veřejnost. Jelikož se ale jedná o studenty třetího a čtvrtého ročníku, je na čase začít shánět nástupce z řad mladších studentů.

Do kampaně světových škol se celkem zapojilo 16 škol, ale pouze 11 jich vydrželo do konce a na začátku února získalo certifikát.