Tento stav musela ředitelka sociálního centra Daniela Davidová řešit okamžitě, vždyť na jídlo z místní kuchyně denně čeká více než stovka klientů domova pro seniory a pečovatelské služby, a zaměstnanců. Skrze starostu města Milana Němečka oslovila ředitelku místní Základní školy a Gymnázia Jarmilu Rybáčkovou. Požadavek přišel v mezidobí svátků 28. prosince, ale pracovnice školní jídelny Alešova zareagovaly rychle. Od středy se již střídaly u ploten v kuchyni Centra sociální pomoci a doplnily oslabený tým.

V pondělí 11. ledna přišli vedoucímu jídelny Luboši Popelkovi a jeho kolegyním Marii Šmitmajerové, Janě Grammetbauerové, Heleně Víškové, Zdeňce Kubové a Kateřině Hlinkové za pomoc v nelehké době poděkovat zástupci CSP Vodňany společně se starostou města.

„V takto obtížné situaci centrum již dlouho nebylo a bez pomoci těchto skvělých dam, by skutečně nebylo možné všechny naše klienty nasytit. Rozhodně není přehnané tvrdit, že nás zachránily,“ říká Daniela Davidová. Výpomoci si váží i Milan Němeček, který zdůraznil, že bylo osloveno více jídelen, a ne všechny byly ochotné v těžké době podat pomocnou ruku. Samy kuchařky ze základní školy ve svém jednání nespatřují nic hrdinského.

„Myslím, že se jedná o naprosto běžnou věc a v této situaci by měl pomoci každý. Když nás požádali, vůbec by mě nenapadlo odmítnout. Bylo to naprosto automatické rozhodnuté,“ říká Zdeňka Kubová a všechny její kolegyně přikyvují na souhlas. Všechny jsou také rády za zkušenost, kterou v kuchyni domova seniorů získaly. Zatímco v kuchyni školní jídelny se připravují pouze hlavní jídla, v Centru sociální pomoci den začíná přípravou snídaní a končí až výdejem večeří, a 365 dní v roce. Práce je tam tak o poznání víc.