Obvodní oddělení Policie ČR z budovy v ulici Na Ohradě zmizí. Čeká ho stěhování na druhý konec města do objektu ředitelství v ulici Plánkova. Odtud se Na Ohradu naopak přestěhuje dopravní inspektorát a cizinecká policie.

Jak informovala policejní mluvčí Jaromíra Nováková, lidé si budou moci své náležitosti týkající se bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vyřizovat v budově v ulici Na Ohradě. Totéž platí o cizinecké policii. „Občané, kteří budou chtít využít služeb strakonického obvodního oddělení, se budou muset dostavit do ulice Plánkova, případně využít telefonních linek, které zůstávají nezměněné," zdůraznila.

Důvodem tohoto vzájemného stěhování zmíněných organizačních článků Policie ČR ve Strakonicích je uvolnění druhého nadzemního podlaží v budově Na Ohradě pro potřeby finančního úřadu, který ve zmíněném objektu rovněž sídlí. Více k tomu řekla ředitelka strakonického územního pracoviště FÚ pro Jihočeský kraj Miroslava Pýchová. „Uvolněné prostory budou nadále sloužit potřebám finanční správy, která je kapacitně využije v rámci změn organizace práce tohoto správního úřadu s celokrajskou působností," uvedla.
Ke změně sídla strakonického obvodního oddělení, dopravního inspektorátu a cizinecké policie má dojít k 1. září tohoto roku.

Policejní ředitelství

Budova Územního odboru policie Strakonice získala svou současnou podobu začátkem roku 2008. Jak uvedla policejní mluvčí Jaromíra Nováková, budování přístavby začalo 1. září 2006 a kolaudace se uskutečnila 22. ledna 2008.

„V budově byla zřízena recepce, která byla vybudována v rámci Projektu P 1000, moderně vybavená – s možností využít malého dětského koutku, přebalovacího pultu na toaletách. Do budovy je bezbariérový přístup, v recepci je vždy civilní zaměstnanec, který kvalifikovaně a efektivně pomáhá občanům při vyřizování běžných záležitostí," vysvětlila.

Dodala, že přístavba přinesla komfortnější a přívětivější podmínky jak pro občany, tak i zlepšení pracovních podmínek pro policisty. Zmizely například ponuré a nehostinné čekárny se zamřížovanými okny.

Výstavba první části objektu tehdejšího okresního ředitelství ve Strakonicích se datuje k roku 1930. „O padesát let později policejní areál rozšířila první přístavba a poslední je právě tato z roku 2008," doplnila Jaromíra Nováková.

Obvodní oddělení

V budově Na Ohradě Obvodní oddělení policie Strakonice sídlí od počátku devadesátých let.

Policisté OOP Strakonice zajišťují vnitřní bezpečnost na území s rozlohou 71 kilometrů čtverečních. „Jedná se nejen o samotné město Strakonice, ale do obvodu OOP spadá celkem třináct obcí," doplnila policejní mluvčí. Pro zajímavost – od začátku roku do středy 15. července bylo na tomto území řešeno celkem 280 trestných činů, z toho objasněno 205, což představuje 73,21 procenta.

Cizinecká policie

Služba cizinecké policie byla výrazně transformována k 1. lednu roku 2011. Místo dosavadních sedmi oblastních ředitelství byl v rámci každého krajského ředitelství Policie ČR vytvořen odbor cizinecké policie. Strakonické detašované pracoviště tedy sice teď sídlí v budově strakonického územního odboru, ale patří přímo pod Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje.

V souvislosti s výše uvedenými změnami má strakonické detašované pracoviště také za sebou už jedno stěhování. To potvrdil za strakonickou cizineckou policii Roman Blažko. „Nejprve jsme sídlili v budově v ulici Smetanova. Od roku 2011 jsme v objektu ředitelství strakonického územního odboru policie," zmínil se.

Do agendy cizinecké policie spadá například povolování k dlouhodobého pobytu cizinců na území ČR, ověřování pozvání, kontrola legálnosti pobytu na území republiky a podobně.

Dopravní inspektorát

Jeho agenda zahrnuje dopravní nehody, služby dopravního inženýra, dopravní přestupky a podobně. Působnost dopravního inspektorátu je shodná s teritoriem územního odboru, zahrnuje tedy celý okres Strakonice. Dosud sídlil v budově ředitelství v ulici Plánkova.