„Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo a být samostatné v sebeobsluze,“ řekl Václav Vlček, ředitel školy.

Jít poprvé do školy, setkat se s učitelkami a projít první zkouškou je nejen pro prvňáčky, ale i pro rodiče velmi významným okamžikem. Tímto dnem vstupují do nové životní etapy. „Už se umím podepsat. Znám všechna písmenka z abecedy a do školy se nejvíc tším na svačiny,“ oznámil Jirka Bártík (6). Maminka doplnila, že do ZŠ Dukelská chodí i dvě jeho starší sestry, které doprovázeli k zápisu před sedmi a šesti roky.

„Opět nám začnou domácí úkoly, čtení a počty. Budeme se s Jirkou všechno učit od začátku.“ Ve školní lavici by si přál sedět vedle svého nejlepšího kamaráda ze školky. „Jirka bude od září také navštěvovat hudební školu, kde se naučí hře na flétnu, začne chodit plavat a hrát vodní pólo,“ dodala maminka.

Každé dítě si ze školy odneslo Pamětní list. Zápisu se zúčastnilo téměř 30 pedagogických pracovníků školy.