Věž strakonického hradu Rumpál posloužila v pátek 2. listopadu profesionálním hasičům ze Strakonic, Písku a Prachatic jako kulisa pro tématické cvičení. Jeho náplní byl nácvik záchrany lidí z hradní věže (cca 33 metrů). Obdobná akce se uskutečnila v roce 2009, kdy v areálu strakonické firmy Jihospol řešili hasiči záchranu osoby z výškového jeřábu. Cvičení jsou pravidelnou součástí výcviku lezeckých skupin.