Kurátorem výstavy je malíř Andrej Rády, který je nejen členem Klubu vodňanských výtvarníků, ale také předsedou Prácheňské umělecké besedy v Písku. Výstava, jejímž spojujícím tématem je víra, je prodejní. Můžete si tedy i některý umělecký předmět odnést s sebou domů.