Start byl v 14 hodin u obecního úřadu. Byla připravena trasa přes Milenovice, Čavyni a zpět do Číčenic. Počasí nám přálo, nálada byla skvělá a všichni zúčastnění měli dostatek sil na zdolání tratě.

Cíl byl v klubovně ve sportovních kabinách a na všechny čekala medaile v podobě kočičky a občerstvení. V cíli si všichni příjemně odpočinuli a popovídali. Pořadatelé děkují všem za účast a těší se příští rok na viděnou!

Renata Regálová