Za zpěvu písní byly Morany z Podsrpu, Hajské a Modlešovic zapáleny a vhozeny do řeky Otavy. Zničení Morany symbolizuje konec zimy a nazdobená zeleň otevírá cestu k jaru a slunci.

Ivana Řandová