Program zahájili pietním aktem u strakonického památníku Na Dubovci. Náčelník štábu podplukovník Pavel Hanus seznámil přítomné s Rozkazem ministryně obrany ke Dni válečných veteránů. "Ve své řeči vyzdvihl strakonické vojáky, kteří aktuálně plní úkoly v rámci alianční mise předsunuté přítomnosti v Litvě, v zahraniční operaci v Iráku a jiných zahraničních pracovištích. Krátkou vzpomínku věnoval i dvěma strakonickým vojákům, kteří letos v mimopracovní době tragicky zahynuli," řekla kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku.

Podzimní pouštění draků v Česticích.
Draky a pečení buřtů si v Česticích užili, i počasí podzimní akci přálo

Senátor Tomáš Fiala ve své řeči připomněl činnost neziskové organizace Post Bellum. "Ta kromě jiného zaznamenává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století a snaží se o to, aby se jejich příběhy dostaly do povědomí širšího publika," připomněl Tomáš Fiala.

Další z řečníků – Zdeněk Hruška z Československé obce legionářské - zase objasnil, proč se vlčí mák stal neodmyslitelným symbolem Dne válečných veteránů. Pietního aktu u památníku Na Dubovci se zúčastnili i strakoničtí místostarostové Rudolf Oberfalcer a Jaroslav Horejš a další zástupci z řad Hasičského záchranného sboru, Policie ČR či Městské policie. Památku válečných veteránů uctili také žáci ze strakonické Základní školy F. L. Čelakovského.

U kapličky sv. Martina se sešly zhruba dvě stovky lidí.
Na Zadních Paštích se vzpomínalo i na šumavskou legendu Emila Kintzla

Druhá část programu se konala ve strakonických kasárnách V Lipkách, kde proběhla přednáška Jiřího Plachého, vědeckého pracovníka Vojenského historického ústavu. Poutavé vyprávění o nasazení československých vojáků na Středním východě si vyslechli i potomci druhoválečných veteránů – generála Jaroslava Selnera, generála Stanislava Krause a plukovníka Karla Mathese, kteří se stali patrony podřízených součástí strakonického protiletadlového pluku.

Na závěr pak vojáci a hosté zapálili svíčky a pronesli krátkou modlitbu.

Strakoničtí vojáci se u příležitosti Dne válečných veteránů zúčastnili i pietních aktů v Písku, Prachaticích a ve Vimperku. Nechyběli ani na slavnostním nástupu, který se uskutečnil u Národního památníku na pražském Vítkově.