"Vznik pamětní desky inicioval historik Jiří Louženský, o její podobu se postarala česká sochařka a výtvarnice Paulina Skavová," řekla vodňanská knihovnice Lucie Hasilová.

Slavnostního odhalení se zúčastnil starosta Vodňan Milan Němeček s místostarostou Tomášem Bednaříkem, zástupci spolku baráčníků a žáci základní školy. ‚‚Studenti dlouhodobě pracují na projektu mapujícím tragickou historii spojenou s obdobím druhé světové války a osudy Židů v našem městě. V příštím roce bude jejich badatelská práce završena položením několika kamenů zmizelých na chodnících ve Vodňanech,” říká k aktivitám místostarosta Tomáš Bednařík.

Podle dostupných pramenů prošlo Terezínem celkem 119 židovských obyvatel z Vodňan, válku jich přežilo pouhých pět. Do Terezína byli vodňanští Židé deportováni dvěma transporty z Českých Budějovic v roce 1942, letos uplynulo od této tragické události 80 let.

Předávání ocenění.
OBRAZEM: Policisté převzali medaile jako ocenění za svoji dosavadní činnost

Památník Terezín je specializovaná česká kulturní instituce, která má za úkol uchovávat památku na oběti nacistické perzekuce během 2. světové války. Památník byl založen tehdejší československou vládou v roce 1947 pod názvem Památník národního utrpení. Památník Terezín rozvíjí zejména muzejní, výstavní, výzkumnou a vzdělávací činnost spojenou s utrpením lidí během 2. světové války, a to jak v Terezíně, tak i jinde.

Jiří Louženský je regionální historik Vodňan a Vodňanska se zaměřením na kulturní dějiny, historickou demografii a topografii, a genealog.

Paulina Skavová je česká sochařka, scénografka a konceptuální výtvarnice.