Děti z mateřské školy Holečkova na úvod zazpívaly písničku se slovy: „Mám ráda svoji maminku, má náruč jako peřinku, kdo se v ní jednou schová, schová se příště znova.“ Své budoucí čtenáře potěšila i Šmidingerova knihovna.