Ve výsadbách nejvíce převažuje jerlín japonský nebo javor červený, v rámci dotace se ještě uskuteční výsadba v Bavorově ulici, která bude tvořena z 12 platanů. "Při výběru druhů byl kladen důraz na velmi dobrou odolnost vůči extrémním podmínkám, které ve městě panují a tím je hlavně nedostatek vláhy," uvedl za odbor ŽP strakonické radnice Tomáš Turek.

Stromy jsou pořizovány již poměrně vzrostlé, a to nejen z důvodu estetického, ale i z důvodu hygienického, kdy dokáží hned v prvních letech po výsadbě k plnění funkce prachové bariéry či ochlazování svého okolí. Je dobré podotknout, že výsadba malých sazenic stromů na určitých místech je zcela nemožná, a to z důvodu menší odolnosti vůči vandalismu.

V neposlední řade v těchto dnech probíhá revitalizace diskutovaného parčíku okolo sochy F.L.Čelakovského, kdy kromě 17 nových dřevin (lip srdčitých a bříz himalájských) dojde k rozšíření letničkových záhonů a nově doplnění v kombinaci se záhony trvalkovými. Kolem pomníku byly záměrně vybírány kultivary stromů, které vhodně doplní tento parter aniž by omezily či dokonce znehodnotily kvalitu života v přilehlých domech, ale jejich výsadbová velikost je již taková, která od začátku bude splňovat požadavky na stín a další mikroklimatické funkce.