K zápisu dorazilo celkem 41 dětí. O odkladu školní docházky žádají rodiče u čtyř dětí. A jedni rodiče se teprve rozmyslí po konzultaci s pracovníkem poradny. Ale již v tuto chvíli je jasné, že po mnoha letech, kdy byla v Radomyšli pouze jedna první třída, budou v září otevřeny třídy dvě.

Děti chodily se svými rodiči s různými pocity. Některé rozpačitě, jiné s úsměvem, byly mezi nimi i ty, které se styděly. Nevěděly totiž, co je čeká. Ale jakmile vstoupily do třídy, kde je hned u dveří čekali jejich průvodci, a to žáci ze třetí a čtvrté třídy, často ostych opadl. V prostorách jejich tříd totiž zápis probíhal.

K zápisu také dorazila Alžběta Karvanová se svým bráškou a rodiči. U dveří třetí třídy jí vítaly třeťačky Veronika Mandlová a Kateřina Kozáková. Obě děvčata jí dělala průvodce po dobu celého zápisu. Alžbětku z jejích znalostí a dovedností zkoušela učitelka první třídy Alena Kadaňová za asistence učitelky ze školky Zuzany Gajdové. „Alžbětka byla vzorně připravená, budeme se na ní v září těšit,“ zkonstatovala Alena Kadaňová.

Veronika s Kateřinou budoucího prvňáčka provedly třídou a jako památku na tento den si předškolačka odnášela jeden z vystavených dárků.