Tentokráte nepřijel na bílém koni, ale přivezl řádně deště. Průvod prošel obcí až k rybníku, kde se téměř všem podařilo zapálit a do oblak poslat balónky štěstí. Potom se podél Dunovického potoka osvíceného světýlky pokračovalo až do centra obce. Nasvícené dýně, které děti vyřezávaly pro večerní průvod celé dopoledne, osvítily a ozdobily centrum.

Odměnou všem zúčastněným byl punč a dobroty.