Pro ukázku zvolili úředníci situaci z roku 2007, kdy tehdejší vedení města uvažovalo o výrazných změnách této části.

Kritika

Už od samotného začátku setkání nebyla nálada mezi obyvateli a úředníky nijak přátelská. Většina názorů totiž obsahovala všeobecnou kritiku jak současné podoby lokality, tak plánovaných změn. Nejvíce se lidem nelíbil nízký počet parkovacích míst, kterých má vzniknout asi 30, dále kácení jehličnanů a jejich náhrada listnatými stromy, umístění polozapuštěných odpadových kontejnerů či zřízení zpomalovacích prahů na současném přechodu pro chodce.

Setkání trvalo necelé dvě hodiny. „Čekal jsem od toho trochu více. Ze strany města například větší připravenost, protože překreslená situace z roku 2007 byla dost nepřehledná. Z naší strany možná více konkrétních návrhů, připomínek anebo dotazů. Já osobně třeba nesouhlasím se zpomalovacím pruhem a přivítal bych raději měřicí radary a pokutování,“ řekl jeden z účastníků debaty.

Nový Dražejov.
VIDEO: Strakonicko zasáhly lijáky. V Katovicích spadlo 187,5 milimetru srážek

Místostarosta Rudolf Oberfalcer ale právě toto striktně omítl. „Nebudeme úředníky města zaměstnávat tím, že budou vymáhat pokuty. To prostě nefunguje a tímto debatu nad zrovna tímto bodem končím,“ řekl nekompromisně.

Stromy

Hodně dotazů se týkalo stromů. Vedoucí odboru životního prostředí se snažil vysvětlit důvody, proč radnice chce dát šanci listnatým stromům. „V současném stavu životního prostředí nemají jehličnany šanci na přežití. Také jde o bezpečnost provozu, kde silné smrky nebo husté túje znemožňují dobrý rozhled,“ argumentoval Jaroslav Brůžek. Účastníky debaty ale příliš nepřesvědčil.

Dalšími tématy diskuse bylo parkování jako takové, úklid, dětské hřiště či svoz odpadu. Kritika se týkala nepořádku kolem polozapuštěných kontejnerů a zápachu z nich.

Jak na závěr uvedla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková, nyní nastal čas, kdy by měli lidé z této lokality vyjádřit včas své názory a připomínky.

Kroupy ve Volyni v pondělí 27. června odpoledne.
Supercela na Strakonicku přinesla kroupy jako tenisáky. Auta jsou bez skel

Komentář autora: Podceněná Ohrada

Byl jsem na setkání obyvatel ulice Na Ohradě s úředníky města. Důvodem je revitalizace této velmi vytížené komunikace. Těšil jsem se diskusi, na jejímž konci budou některé konkrétní dohody, požadavky a závěry. Byl jsem ale zklamán a dost možná, že nejsem jediný.

Ani jedna strana, jak sezvaní obyvatelé, tak přítomní úředníci, nebyla připravena. Ze strany obyvatel zněly spíše výčitky, obviňování, poukazování na malichernosti a hodně často se objevovalo odbočování od tématu. Zvedání hlasů a kategorická vyjádření nechyběly. Většina z těch, kterých se přeměna Na Ohradě týká, svůj úkol nepochopili. Před argumenty upřednostnili zlobu, naštvanost a frustraci.

Bez viny není ani radnice. Také úředníci velmi podcenili význam setkání. Už samotné použití plánu na revitalizaci Na Ohradě z roku 2007 s dokreslenými nebo překreslenými aktuálními návrhy bylo zmatečné. Lidé měli k dispozici dva velké a dva malé výkresy ulice a dva náčrty dětského hřiště. To je málo. Pokud chci změnit k nepoznání páteřní komunikaci, musím lidem nabídnout víc. Fotografie současného stavu, studie nové podoby, zevrubný popis změn. A hlavně uspokojivé odpovědi a argumenty. Lidé, kterých se revitalizace týká, by měli chtít vidět zápis ze setkání a mít tak jistotu, že některé vyřčené návrhy nezapadly. Velkou chybou pak bylo ponechání volného skákání do řeči a překřičování. Až v průběhu setkání se toho úkolu chopila mluvčí radnice Markéta Bučoková, což vzájemné jiskření přece jen utlumilo.

Nic ale není ztraceno. Nešlo o poslední setkání a obě strany mají čas připravit se na další. V zájmu věci by to měly udělat.