Stejně jako při květnovém 75. výročí osvobození vydala i k 28. říjnu 2020 Československá obec legionářská (ČsOL) výzvu ke svým členům, aby uctili památku těch, kteří bojovali za vznik Československa položením květinových darů u pomníků padlých v našich obcích.

Starosta města Sedlice Vladimír Klíma uctil památku padlých občanů Sedlice již v úterý 27. října položením věnců k pomníkům padlých v osadách a u rodných domů sedlických legionářů, br. Martina Taliána a por. ruských legií, Josefa Šavrdy.

Sedličtí členové Jednoty ČsOL Strakonice, br. David Maňhal a br. Miroslav Šavrda pak uctili společně s místostarostkou města Sedlice, Mgr. Kateřinou Brabcovou památku sedlických občanů, padlých v 1. světové válce položením květinových darů k pomníku padlých na Náměstí TGM ve středu 28. října dopoledne.

Nejvíce sedlických občanů bojovalo v řadách ruských a italských legií. Mezi nejvýznamnější ruské legionáře, patří br. Martin Talián, střelec 1. čs. střeleckého pluku M. J. Husa, který padl u Zborova a por. Josef Šavrda, který bojoval v řadách 4. pluku Prokopa Velikého, 6. Hanáckého pluku, i v řadách srbské dobrovolnické divize a v rumunské armádě a padl v roce 1918 u Orlovky na Urale.

Sedličtí rodáci, kteří před světovou válkou odešli do USA, bojovali pak převážně v řadách čs. legií ve Francii.

Pomník padlých, který má podobu obelisku se jmény padlých občanů a na jehož vrcholu je umístěn čs. státní znak a letopočet 1914 – 1918, byl slavnostně odhalen v červenci roku 1936. Každoročně se pak v Sedlici konaly oslavy vzniku republiky, s bohatým programem, za účasti všech místních spolků i žáků místní měšťanské školy.

Věřím, že v příštím roce již proběhnou oslavy vzniku ČSR veřejně.

br. David Maňhal, Jednota ČsOL Strakonice