Objekt renovuje Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci památky Panský dvůr a bývalé tvrze Mladějovice. V programu vystoupily Mladá dudácká muzika při ZUŠ Strakonice či saxofonový kvartet Zákaz troubení ZUŠ Jana Hanuše z Prahy. Součástí akce byla také prodejní výstava výrobků klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením v Oseku.