"Každý z účastníků si na jednotlivých stanovištích plnil postupně úkoly spojené s Halloweenem – děti například vybarvovaly obrázek, v kouzelné krabici hádaly, co tam je za předmět, tvořily v dílničkách ducha nebo pavouka, mohly si vydlabat dýni nebo nechat namalovat nějaké strašidelné motivy na obličej," popisuje děj externí spolupracovnice Strakonického deníku Jitka Pavlíková.

Během odpoledne se také mohli všichni podívat na zvířátka, které DDM chová jak uvnitř, tak i ve venkovním výběhu. Po absolvování jednotlivých stanovišť děti obdržely sladkou odměnu a kdo chtěl, mohl si na ohništi opéct špekáčky. Podzimní prázdninové odpoledne ve znamení pestrých halloweenských aktivit děti opravdu bavilo a zároveň pomohlo rozvíjet mnoho tvůrčích i poznávacích dovedností.