Tento již třetí motivační zájezd Příklady dobré praxe, zaštiťuje Ústecký kraj ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova. Starostové společně navštívili obce, které byly vyhodnoceny Vesnicí roku.

"Pro všechny zúčastněné jsou vždy tyto akce velmi inspirativní. Všechno to, co si mohou osahat, vidět v reálném prostoru je pro ně rozhodně větším přínosem, než informace získané jen formou seminářů. V loňském roce jsme navštívili kraje Zlínský a část Ústeckého,“ řekla Jana Červinková, referentka Odboru regionálního rozvoje ústeckého krajského úřadu a hlavní organizátorka akce.

V Cehnicích, které byly vyhlášeny Vesnicí roku 2016, hosty ze severu přivítaly ve středu 4. dubna starostka Helena Sosnová společně s ředitelkou školy Zuzanou Drančákovou a Ivou Chládkovou za Svazku obcí Dolního Pootaví. Seznámily je s historií obce a provedly po některých lokalitách.

„V roce 2013 jsme získali evropské ocenění Zelenou stuhu za zeleň a životní prostředí. Mezi kuriozity určitě patří naše 200 let stará lípa. Společně se Svazkem obcí jsme se zapojili do oprav celkem 40 sakrálních památek. Máme zde vybudované také moderní protipovodňové opatření,“ informovala Helena Sosnová.

Starosty například zaujala původní architektura obce ve spojení s moderní školou, nebo kaplička a přírodní jezírko na návsi. „ Přijeli jsme hlavně za inspirací. V každé z obcí, kterou jsme navštívili, je vidět občanská iniciativa. Krásnou jihočeskou architekturu si na sever neodvezeme, ale určitě máme co okouknout a možná pak u nás realizovat,“ poznamenala Jitka Nová, starostka Měrunice z okresu Teplice.

Starostové dále navštívili Radomyšl, Řepice, Čížovou, Kovářov, Pištín a nakonec Holašovice. „Architektura obcí je naprosto dokonalá. Líbí se mi na návsích vjezdy do dvorů. Většina obcí má krásné rybníčky. U nás máme jen obrovské Labe. V Radomyšli mají například krásný kostel, faru a náměstí,“ doplnil Michal Faltus, starosta Dobkovic u Děčína.

„Je tu nádherně. Jsem zcela ohromena malebností jihočeských obcí. V Řepici mě zaujalo Pastelkové hřiště, v Cehnicích zase škola s přírodní učebnou a hřištěm s herními prvky. Vše krásně zapadá do okolní krajiny,“ sdělila Monika Hladíková, starostka obce Kytlice.
I samotná cesta ze severu na jih byla pro ně více než inspirativní. Nastává se často, aby si 68 starostů mohlo několik hodin při společně stráveném cestování vzájemně předávat své zkušenosti.