Takzvané vagónování, jak se tomuto výcviku také říká, je nedílnou součástí přípravy každého vojáka. Pro příslušníky 3. úkolového uskupení je důležité ještě z jiného důvodu. „Až se budeme vracet zpět do České republiky, budeme stahovat veškerou techniku a materiál nasazený v zahraničí nejen pro naše uskupení, ale i pro ta dvě předchozí. Většina se bude přepravovat právě po železnici,“ vysvětlila majorka Petra Pihera, která velí 3. úkolovému uskupení.

Vojáci by měli do Litvy zamířit letos v červenci a vrátit se v lednu 2023. Navážou na práci svých kolegů, kteří zde aktuálně působí. "Jejich úkolem, stejně jako u předchozích jednotek, bude posílit obranu východního křídla NATO," doplnila tisková mluvčí 25. protiletadlového raketového pluku Jana Samcová. Nasazeni zde budou společně s dalšími aliančními jednotkami.

Vojáci stavěli rampu

Během vagónování si vojáci vyzkoušeli mimo jiné i postavit univerzální nakládací ocelovou rampu (tzv. UNOR). A řádně si přitom mákli. Rampa se skládá z několika dílů. „Nejlehčí má kolem 40 kilogramů, nejtěžší váží až 170 kilogramů. Hmotnost celé rampy činí necelé čtyři tuny a unese zhruba 45 tun. Používá se pro nakládání a vykládání bojové techniky v místech, kde nejsou stálé rampy,“ uvedl kapitán Petr Blahout z Regionálního střediska vojenské dopravy Plzeň. „S ohledem na hmotnost jednotlivých součástí rampy, musí vojáci dávat pozor při manipulaci s břemeny. Jednotka by také měla být sehraná,“ nastínil kapitán Blahout, co je důležité při výstavbě rampy.

Uprchlíci najdou azyl také v budově Měú Strakonice čp.1.
Strakonice se musejí připravit na příchod dalších více než 300 uprchlíků

Časová norma, ve které by ji vojáci měli být schopni postavit, je 30 minut. „Je to poměrně šibeniční termín. Při výcviku ve Strakonicích navíc vojáci strávili hodně času úpravou kolejiště, která předchází samotné výstavbě rampy,“ dodal kapitán Petr Blahout.

Hlavně postupovat podle plánu

Nadporučík T. N. stavěl rampu poprvé. „Je nutné dodržet technologický postup. Máte k dispozici plán, kterého se musíte držet,“ sdělil mladý voják, jenž v Litvě bude velet četě podpory. „Doufám, že mě účast v zahraniční misi posune po odborné stránce dopředu. Také bych se rád zdokonalil v angličtině,“ slibuje si nadporučík T. N. od své první mise.

Charita Strakonice otevřela ve Smetanově ulici (bývalý okresní úřad) cílený sklad materiální pomoci pro uprchlíky před válkou na Ukrajině.
Síla pomoci uprchlíkům před válkou na Strakonicku neochabuje

Vojáci již za necelé dva týdny vyrazí do Boletic na odborně-taktické cvičení. „Čekají je střelby z ručních zbraní, házení granátů, výcvik řidičů a další zaměstnání, která musí absolvovat před výjezdem do zahraniční operace. Jednotka se bude zdokonalovat i v plnění svého hlavního úkolu, kterým je boj se vzdušným protivníkem,“ doplnila velitelka uskupení majorka Petra Pihera.