Modlitba pro Martu je česká píseň z roku 1968 zpívaná Martou Kubišovou, která se po vojenské okupaci 21. srpna stala symbolem odporu českého národa proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do komunistického Československa. V době normalizace bylo zcela zakázáno její vysílání v rozhlase a v televizi.

Píseň s původním názvem Modlitba vznikla v roce 1968 pro populární televizní seriál Píseň pro Rudolfa III. Hudbu složil Jindřich Brabec, text na motivy Jana Amose Komenského napsal Petr Rada. Dva dny po okupaci ji Marta Kubišová nazpívala v nahrávacím studiu Čs. televize, na magnetofonovém pásku byla následně dovezena do Československého rozhlasu a poprvé se tak dostala k posluchačům. Na podzim 1968 pak byla Modlitba pro Martu odvysílána v seriálu Píseň pro Rudolfa III. a později například i v programu Gramohit 68.

Píseň se pro Petra Radu stala svým způsobem osudnou - po letech zákazů a nátlaku emigroval do Austrálie a natrvalo se vrátil až v roce 1990. Modlitba pro Martu zazněla během demonstrací v průběhu sametové revoluce na Václavském náměstí v podání Marty Kubišové.

Modlitba pro Martu

Ať mír dál zůstává s touto krajinou.

Zloba, závist, zášt, strach a svár,

ty ať pominou, ať už pominou.

Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých

zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí.

Z oblohy mrak zvolna odplouvá

a každý sklízí setbu svou.

Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím,

která zloby čas nespálil

jak květy mráz, jak mráz.

Ať mír dál zůstává s touto krajinou.

Zloba, závist, zášt, strach a svár,

ty ať pominou, ať už pominou.

Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých

zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí.