Valentin Horba je svérázná postava jihočeského malířství. Rodák z Radomyšle u Strakonic, jehož obrazy si nekladou za cíl sdělovat závažná filosofická poselství, zato dokáží zvednout náladu diváka a upozorňují na hezké partie okolo nás. Klid, který z nich vyzařuje, je dnes vzácný. Díky svému charakteristickému rukopisu, blízkému naivistům, jsou jeho obrázky nezaměnitelné s jiným autorem. Jihočeské chalupy a krajina, to jsou nejčastější motivy. Horbovy obrazy najdeme v mnoha soukromých sbírkách, muzeích a galeriích. Jeden z jeho obrazů vlastní i prezident Václav Klaus, bývalý hejtman jihočeského kraje Jiří Zimola, režisér Zdeněk Troška, další například zdobí pracovnu starosty italského města Montoggia. Obraz Traktor Johndier s jihočeskou vesnicí byl předán do muzea v americké Iowe.

Výstavy uměleckého kováře Davida Hugo Habermanna představují tzv. "černé řemeslo" pohledem umělce, jehož třetí generace se krok za krok profiluje od tradiční výroby po tu uměleckou. Každé autorovo dílo je originálem vytvořeným převážně podle vlastních návrhů, je zpracováno ručním kováním.