„Využili jsme nádherného počasí a celou akci tak uspořádali venku na zahradě domova. Letos o dříve než měsíc a půl oproti předchozímu roku. Účast byla hojná. Akce se vydařila. Společně jsme si zazpívali známé písničky, došlo i na tanec. Pochutnali jsme si na kávě a moučníku, který pro klienty upekli zaměstnanci naší kuchyně,“ řekla vedoucí domova Jana Nevařilová. Podle ní se akce vydařila především ochotě účinkujících. „Chtěla bych poděkovat všem muzikantům, kteří ve svém volném čase a bez nároku na honorář přijdou zpříjemnit pobyt klientů v našem domově. Velmi si toho vážíme. Velké díky patří rovněž našim instruktorkám, které zajišťují veškeré akce pro naše klienty, ale i ostatním zaměstnancům, kteří se následně spolupodílí na jejich pohodovém průběhu.“

V připojené galerie si prohlédněte fotografie z akce.