Na programu byly jak klubové záležitosti, tak prohlídka vodního mlýnu s odborným výkladem. Došlo také na křest zatím provizorního výtisku Katalogu fezových nálepek, který bude vydán a dokřtěn 8. až 10. května 2020 v Lučkovicích.