Muzeum na ni získalo dotaci z kraje 120 milionů korun. Rekonstrukce začala bouracími pracemi v bývalém děkanství a v prostorách depozitáře MSP.