Při pojmu rekonstrukce elektrorozvodů je nutné si uvědomit především stáří celé budovy, které se datuje rokem 1954, kdy bylo vydané stavební povolení. Tehdy byla elektroinstalace vedena pod omítkami, ale postupem času si modernizace vyžádala přidání dalších rozvodů. Ty byly z důvodů proveditelnosti realizovány za provozu, tedy do lišt. Na doporučení revizního technika v oboru elektro se město rozhodlo při plánované celkové rekonstrukci, která školu čeká, zahájit práce právě kompletní výměnou rozvodů. Mění se tedy jak silové rozvody elektřiny, tak slaboproud, ale také IT rozvody, které přibyly v novodobé historii školy. Spolu s těmito pracemi je v plánech výměna svítidel a zabezpečovacího systému.

V první etapě bude rekonstrukce provedena v prvním nadzemním podlaží s tím, že v následujících letech by se pokračovalo dalšími patry, do kterých je již nyní vedeno elektro napojení.

Rekonstrukci paradoxně napomohla současná situace související s pandemií. Ačkoliv se nyní práce budou muset omezit v místech, kde se přes rozvolňování vládních opatření, budou pohybovat žáci, je již značná část prací hotová a investor, tedy město Strakonice počítá, že v první polovině srpna budou veškeré opravy hotové a škola se bude moci připravit na začátek nového školního roku.

Hlavním problémem druhé největší základní školy v kraji je její provozní nedostatečnost, kdy se vybrané třídy po ukončení vyučování mění v odpolední družiny. Žáci jsou pro výuku odborných předmětů v daných učebnách děleni do skupin. Studie má dále řešit předpolí školy sestávající z příjezdových a přístupových cest pro žáky a pedagogy a ostatní personál. Výsledkem studie má být celkové zhodnocení provozu školy s dopadem na jasnou celkovou modernizaci budovy vyhovující současné kapacitě více než 900 žáků a standardům. ZŠ Dukelská je jediná škola ve Strakonicích, která doposud, vyjma spojovacího krčku, neprošla od svého uvedení do provozu rekonstrukcí.

Markéta Bučoková, PR města Strakonice