Předchozí
1 z 12
Další

Jsou ze začátku dubna, přesto věříme, že vám nastíní představu, jak bude nové nádraží vypadat. Fotografie a texty jsou převzaty z FB investora a s jeho souhlasem.

Terminál Strakonice. Už dříve jsme zrekonstruovali stanici a jihočeský dopravce postavil autobusový terminál. My teď ještě opravíme výpravní budovu a plnohodnotný dopravní uzel bude hotový. Díváme se na stanoviště autobusů a výpravní budovu, za námi je parkoviště a supermarket. 

Za plotem - tam, kde je vidět žlutý svod pro stavební odpad, tam je a i v budoucnu bude vchod do budovy. Nebude ale jediný. Pojďte se s námi podívat, co se změní.

Budova strakonického nádraží.Zdroj: Archiv investora

Přicházíme před budovu, současný vchod bude rozšířen a bude samozřejmě bezbariérový. Všimněte si taky oken. Určitě vás napadne, že nejsou původní – nejsou a nejenom okna. Rekonstrukcí se chceme původnímu vzhledu přiblížit. Samozřejmě při zachování základního požadavku – poskytovat služby odpovídající současnosti a to za nezbytné bezbariérovosti a přístupnosti pro všechny cestující. Hned po příchodu překvapí změny vnitřních dispozic.

Foto 2.Zdroj: Archiv investora

Prošli jsme vchodem, před námi jsou dvoukřídlé dveře vedoucí k výtahu do podchodu. Nalevo blíž k nám vznikne jednotka k pronájmu – obchůdek, možná trafika – 28 metrů čtverečních. Za nimi budou toalety a vchod na autobusový terminál. Napravo budou pokladny a informace.

Foto 3.Zdroj: Archiv investora

I teď jsme ve výpravní hale, v té části, na kterou jsme koukali od vchodu a napravo máme kolejiště. Z celého prostoru zmizelo hodně příček a tím vzniká velký vzdušný prostor - výpravní hala pro cestující – celkem 255 metrů čtverečních. Počítáme s umístěním lavic na sezení - skoro 40 míst. Sedět se dá i na autobusovém terminálu, ale v zimě to bude lepší tady.

Foto 4.Zdroj: Archiv investora

Teď jsme v patře. Díváme se přes chodbu nalevo na budoucí kanceláře – na ty bude přeměněna většina tohoto prostoru. Bude tady i jedna větší zasedací místnost. Přímo před námi budou nocležny a denní místnosti pro dopravce a jejich personál. K tomu samozřejmě patří také sociální zařízení včetně sprch a například jídelna a kuchyňka. Stávající stropní/podlahové konstrukce budou odstraněny a nahrazeny ocelobetonovou konstrukcí – kvůli únosnosti.

Foto 5.Zdroj: Archiv investora

Jsme na stejném patře, jen na druhé straně budovy. Tato velká místnost bude rozčleněna na kanceláře, na obou koncích bude část zázemí pro zaměstnance.

Foto 6.Zdroj: Archiv investora

Podkroví. Bývala tu vestavba, která napáchala nemalé škody. Při jejím zhotovení došlo k rozřezání vazných trámů, jinak se jim tam nevešla. I v důsledku těchto stavebních prací do střechy v některých místech dlouhodobě zatékalo, čímž došlo k poškození dřeva a nakonec se v něm zabydlela i dřevomorka. Při odstraňování vestavby musela být konstrukce provizorně zpevněna (nové trámy od starých poznáte). Současný krov na stavbě ještě nějakou dobu zůstane, aby dovnitř zbytečně nepršelo, nakonec bude ale snesen a nahrazen tvarově věrnou kopií, protože jeho finální oprava by nedávala ekonomický smysl – nahrazovaného materiálu by bylo příliš mnoho a současná konstrukce neumožňuje případné budoucí využití pro vestavbu bez nutnosti poničení krovů. Nová střešní krytina bude cementovláknitá skládaná v přírodní šedé barvě.

Foto 7.Zdroj: Archiv investora

Tady se bouralo. Nebyla to původní součást budovy, jednalo se o přístavbu, byť starou. Bylo v ní zázemí pro zaměstnance provozu a nádražní restaurace. Obojí neodpovídalo současným potřebám. Vlevo je budoucí hlavní vchod pro zaměstnance. Oproti současnému stavu bude budova zateplena, ale navrátíme jí historický ráz, o který v průběhu let přišla. Samozřejmě dojde k výměně všech oken a dveří, čímž se podstatně zlepší energetické hospodaření budovy.

Foto 8.Zdroj: Archiv investora

V tomto prostoru bude umístěno nové centrální schodiště a uprostřed bude výtahová šachta. V podlaze je připravena armatura – součást chystaného statického zajištění. V celém přízemí je vybourána podlaha a částečně odebrán zásyp nad sklepními klenbami.

Foto 9.Zdroj: Archiv investora

Strakonická výpravní budova je celá podsklepená. Taky tady býval kryt civilní ochrany, ale už dlouho byl vyřazený a nepoužívaný. Nově bude prostor rozčleněný na 19 místností, které budou sloužit jako archiv a sklady. Bude zde také výměníková stanice a elektrorozvodna. Některé místnosti jsou samostatné, některé průchozí a tvoří větší celky.

Foto 10.Zdroj: Archiv investora

Sklepení je nutné sanovat a izolovat proti vlhkosti. Tady pracovníci zhotovitele lepí asfaltovou hydroizolaci. Pod ní je vyztužená podkladní betonová mazanina.

Foto 11.Zdroj: Archiv investora

A tohle je ukázka rychlého přestupu – autobus, podchod, nástupiště, vlak a jedeme. A nebo opačně. A kdo si potřebuje koupit papírovou jízdenku, nebo si jen odskočit na toaletu, proběhne do výpravní budovy – v místě, kde je nyní stavební plot, tam bude druhý vchod.

Na stavbu se vrátíme a ukážeme vám, jak se to celé postupně rýsuje. Nejvíc nás zajímá nová výpravní hala se zázemím pro cestující.

Foto 12.Zdroj: Archiv investora