"Připomínáme si nejen padlé vojáky v obou světových válkách, ale s ohledem na tragické události také památku těch, kteří v poslední době zahynuli na svých misích v Afghánistánu," uvedla tisková mluvčí 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice Jana Samcová.

Právě zdejší vojenský útvar - 25. protiletadlový raketový pluk - organizuje tyto pietní akce.
Památku obětí válečných konfliktů uctili spolu s vojáky také představitelé státní správy a místní samosprávy, členové Československé obce legionářské a zástupci dalších regionálních organizací a ZŠ F. L. Čelakovského, jejíž žáci a učitelé se pietního aktu pravidelně účastní.
Den válečných veteránů byl uctěn také zapálením svíčky za padlé vojáky.