„Kurz je určen pro studenty 1. ročníků a je zařazen právě na první týden nového školního roku, aby se žáci vzájemně poznali a vytvořili se nové kolektivy. Studenty škola připravuje na budoucí povolání v oblasti veřejné správy, a proto se snažíme svým studentům přiblížit mimo jiné práci složek IZS a tedy i Policie ČR a praktické ukázky jsou nejen pro studenty vždy velkým zpestřením, ale hlavně největším přínosem.“ dodává jeden z pedagogů Mgr. Jaroslav David.

První čtvrtek v září na turisticko-branném kurzu patřil družstvu pořádkové jednotky Územního odboru policie Strakonice a dopravní službě z Územního odboru policie Písek. Velitel družstva nprap. Jiří Trojan studenty seznámil s úkoly pořádkové jednotky, o nezbytnosti její existence a využití v rámci policie, např. nasazení pořádkové jednotky při opatřeních vyžadujících nasazení většího počtu sil a prostředků, při konání demonstrací, sportovních akcí, při kterých dochází k narušení veřejného pořádku, ale také v rámci pátrání po osobách. Studenti viděli výstroj těžkooděnců, protiúderové komplety vyrobené z moderních materiálů poskytující i balistickou ochranu. Policisté předvedli praktickou ukázku zásahu proti agresivní osobě. Krátká ukázka secvičených těžkooděnců vzbudila respekt všech přihlížejících. Písečtí dopravní policisté studenty zase seznámili s prací dopravní služby, s nehodovostí a dopravními zákony.

4. ročník festivalu dračích lodí ve Strakonicích - Strakonický drak 2021.
Při závodech dračích lodí ve Strakonicích rozhodovaly mikrosekundy

A protože mnozí ze studentů mají již jasnou volbu svého povolání – stát se policistou, zodpověděli jim policisté také otázky týkající se přijetí nových uchazečů k Policii ČR a policejní práce na různých odděleních. "Zároveň studenty pozvali na policejní workshop pro veřejnost 14. října od 14 hodin do sportovního areálu STARZ ve Strakonicích, kde si všichni zájemci o práci u policie mohou vyzkoušet fyzické testy, které jsou jednou z podmínek pro přijetí nových uchazečů," doplnila tisková mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková. Ti úspěšní obdrží certifikát o splnění fyzických testů, který bude mít platnost po dobu jednoho roku.