Hodinka v každé třídě utekla rychlostí blesku. Že se besedy líbily, o tom svědčí snad i to, že během nich byl naprostý klid a školáci měli spousty otázek. Bonusem pro preventistky pak byla žádost o společnou fotografii.

U prvňáčků z Poděbradky

Malí školáci se na návštěvu policejních preventistek vždy moc těší. Alespoň to říkají jejich třídní učitelky. Preventistky městské a státní policie se 14. října setkaly se všemi prvňáčky na ZŠ Poděbradova. V prvních třídách se zaměřují zejména na bezpečnost v dopravě, protože řada capartů, pokud bydlí blízko školy, už chodí na vyučování sama. Je velmi důležité, aby si osvojili bezpečné přecházení přes přechod pro chodce, aby nespoléhali na to, že když jeden řidič zastaví, učiní tak i druhý a podobně. Během hodinové besedy si děti zahrají na řidiče aut, na chodce i na policistu řídící provoz.

Posměch, výsměch a ponižování bolí

Nestrkej do něj. Neber mu věci. Neposmívej se mu. Tyto varující věty používají učitelky během přestávek jistě dost často. Posměch a výsměch, stanou-li se trvalejšími, lze už považovat za formu šikany. Nadávky, urážky, ponižování nejsou hmatatelné, ale velmi bolí. Právě téma šikany, jak začíná a kam až může dojít, je bohužel aktuálním během celého školního roku. A co je horší, o šikaně si preventistky městské a státní policie povídají s čím dál mladšími dětmi. Ještě před čtyřmi roky byly tyto besedy určeny pro páté či šesté ročníky. Nyní se odehrávají u třeťáků a čtvrťáků. Nutno podotknout, že děti vyprávění a rady od preventistek poslouchají se vší soustředěností, některé dokonce přidají i vlastní zkušenost. O to je pak taková beseda cennější. Naposledy se toto smutné téma probíralo na ZŠ Čelakovského ve všech třetích a čtvrtých třídách 19. října.

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice