Více externistka Strakonického deníku Jitka Pavlíková: "Jedná se o místo, které je stranou hlavních silničních tahů, přestože toto místo bylo osídleno již odedávna. U vsi v lese Chlum byly nalezeny pozůstatky z osídlení v době halštatské - tři mohyly, další byla objevena jižně od vsi. V písemných pramenech se prvně osídlení této vesnice připomíná v roce 1382. Ve středu návsi se nachází požární nádrž, která je obklopena hezkými staveními. Jedna z cest vede z návsi do vrchu směrem k lesu, který se vypíná nad vesnicí. Odtud je krásný výhled na celou osadu. Je také vidět i jedna z kapliček, která stojí na konci obce, ale když k ní chceme dojít, musíme se vrátit zpět do středu obce. Na návsi můžeme shlédnout ještě návesní kapli Panny Marie z konce 18. století, před níž s tyčí kovový kříž. Když projdeme kolem ní, napojíme se na úvozovou cestu vedoucí za vesnici. Projdeme příjemnou polní cestou lemovanou stromy, která nás postupně dovede až k barokní kapli sv. Jana Nepomuckého z pol. 18. století. Stavba je zdobena volutami a v horní části se vyjímá maltézský křížek. Přední strana kaple je zdobena krásnou tepanou mříží s iniciálami. Rovněž před touto kaplí se nachází tepaný kříž s dnes již nečitelnou tabulkou. Kaple byla údajně postavena po válce o dědictví rakouské na památku vojáků padlých v bitvě, která se v těchto místech kdysi udála. Kdysi tady řinčely zbraně a vyhasínaly životy, což je těžké představit si v místech, která jsou dnes poklidnou přírodní oázou uprostřed polí."

Tato nepříliš známá, nenápadná obec našeho regionu má v sobě kouzlo a krásu poklidného venkovského sídla, vyniká nedotčenou okolní přírodou, která ji obklopuje. Má v sobě soustředěn veškerý půvab našeho jihočeského pošumavského regionu. Je to tip na hezkou nejen podzimní procházku.