Plynulost testování potvrdila také referentka strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová. "Byli naplánováni dva lidé na tři minuty," uvedla. Centrum se nachází v bývalém objektu technických služeb na dvoře radnice tř. TGM 322. Otevřené bude vždy v úterý a v pátek od 14 do 16 hodin. Objednávání zájemců na testování budou zajišťovat zaměstnanci MěÚ Blatná. Podle starostky Kateřiny Malečkové je zájem obrovský.