Po skončení mše svaté se účastníci vydali na průvod od kostela ke kříži na křižovatce u vjezdu do lomeckého lesa. K oslavě svátku Božího těla neodmyslitelně patří malé družičky, které ze svých košíčků po cestě sypou okvětní lístky květin. Bylo tomu tak i tentokrát. Všichni přítomní vyjadřovali radost z toho, že se život vrací do normálních kolejí, z opětovné možnosti znovu se setkávat na oblíbených místech a slavit svátky bez větších omezení. Tyto díky zazněly i v přímluvných modlitbách kněží. K celkové pohodě přispělo i příjemné červnové počasí a krásné prostředí lomeckého poutního místa.

Jitka Pavlíková, Strakonice