Nová mateřská školka pro 102 dětí však výrazně omezí prostor pro sportování žáků sousední základní školy. "Určitý úbytek místa nastane, ale pohyb dětí omezen nebude. Část školního hřiště bude po stavbě opět k dispozici. Kromě toho už naši deváťáci chodí na hodiny tělocviku do areálu na Podskalí a máme také svoji tělocvičnu," vysvětlil ředitel ZŠ a MŠ Pavel Kohout.

Nová školka vyjde na téměř 56 milionů korun, z toho 15 milionů korun tvoří dotace z krajského investičního fondu. Stavbu provádí firma Dřevotvar – řemesla a stavby, s.r.o. Chýnov.

Otázkou ale zůstává, jaký osud čeká nynější pavilon. Zatím není jasné, zda ho městys prodá, sám využije nebo nechá zbourat.

Historie MŠ v Katovicích

První třída MŠ v Katovicích zahájila činnost po II. světové válce. Otevření zatím jediné třídy svým rozhodnutím schválil KNV v Českých Budějovicích. Třída s celodenní péčí se otevřela 1. září 1952. Za tímto účelem došlo k adaptaci patra domu čp. 21, dříve původního hostince u Jánských v dnešní Tyršově ulici. Nepodařilo se však včas dokončit úpravu místností, takže třída byla umístěna od 1. do 15. září 1952 v 1. třídě místní školy. Jako první učitelku katovické MŠ ustanovil ONV ve Strakonicích Miloslavu Kadlecovou.

Ve školním roce 1955/56 se rozrostl počet dětí ze 14 na 22. Zájem o školku stále rostl, ve školním roce 1962/63 bylo zapsáno 30 dětí, na dalších 10 se nedostalo. Protože poptávka převyšovala nabídku, bylo 15. října 1963 v téže budově otevřeno jeslové oddělení pro 15 dětí. Do staršího oddělení jich docházelo 25.

Avšak i nadále se zvyšoval zájem o MŠ. Tlak ze strany rodičů na MNV a ONV sílil, takže 1. února 1973 došlo k otevření nové jeslové třídy, a to v bytě panelového domu čp. 323, který pro tento účel propůjčilo místní JZD. Ve staré budově pracovala další dvě oddělení a katovická MŠ se stala trojtřídní. Protože původní budova z kapacitních i hygienických důvodů už nevyhovovala, došlo k jednáním ohledně stavby zcela nové MŠ.

Na jaře roku 1973 bylo schváleno staveniště pro novou MŠ a došlo k vytvoření plánů – trojtřídní MŠ z panelů, v šachovnicovém uspořádání. Kvůli problémům s výkupy soukromých pozemků se s vlastní stavbou začalo až na jaře 1974. Základy budovy byly dokončeny koncem srpna 1974. Během následujícího školního roku stála hrubá stavba, dělaly se vnitřní úpravy a úpravy okolí. Nová MŠ byla slavnostně otevřena 31. května 1976. Následujícího dne začala sloužit svému účelu a slouží dodnes.

Irena Novotná, historička