Stavba, která je datována do 16. století, byly zbourána a na jejím místě do konce prosince vyroste most nový. Součástí stavby je i nové připojení městské kanalizace. Veškerá doprava je odkloněna přes ulici Radomyšlská a Ellerova.

Pro chodce je ponechána pro průchod pravostranná lávka.

Uzavírka komunikace je od 12.6.2017 do 31.12.2017.

Objízdná trasa: silnice II/173 Radomyšlská – Ellerova – silnice I/4 Písecká a zpět.

Most v Lidické

● původní most je datován do 16. století
● novější byl dostavěn v roce 1825 na císařské silnici
● doba uzavření kvůli stavbě je od 12.6. do 31. 12. 2017
● celkové náklady stavby jsou téměř 37 400 000 korun
● město Strakonice 19 200 000 tisíc korun, vše bez DPH