Společnost Plzeňský Landfrýd připravila v sobotu 26. března u mohyly Jana Žižky z Trocnova v Sudoměři u Strakonic třetí rekonstrukci památné bitvy z 25. března 1420.  

Mezi rybníky Škaredý a Markovec opět přišlo několik tisíc lidí.