Dějištěm této úžasné podívané je dolní jez na Otavě v obci Horní Poříčí a o její oblibě svědčí fakt, že dívat se jezdí stovky lidí. Možnost budou mít také letos na 2. svátek vánoční, kdy otužilecká show startuje ve 13.30 hodin. Po exhibici bude pokračovat akce posezením v nedalekém hostinci.