"Kolem 19. hodiny jsem šel se psem a na břehu za čističkou jsem viděl na břehu nutrii. Byl jsem od ní cca 20 metrů. Všimla si mě, ale neutekla. Až když jsem šel blíže, odběhla do vody. Pes za ní začal plavat. Potopila se a objevila se až u druhého břehu."

Nutrie říční, známá též jako vodní krysa, řekomyš americká, řekomyš bonárská, bobr bahenní, bobr jihoamerický, koypu či Mus coypus, je velký hlodavec původem z Jižní Ameriky, ve světě často chovaný na kožešinu (ceněnou zejména ve východní Evropě a střední Asii) a maso. V mnoha teplejších oblastech severní polokoule se podařilo z chovu uniknuvším jedincům založit místní populace, čímž se nutrie zařadila na seznam invazních druhů.
Velikostně se nutrie nacházejí přibližně mezi ondatrou a bobrem – tělo dospělé nutrie je dlouhé 40 až 70 cm, ocas je dlouhý 30 až 45 cm. Dospělé nutrie váží obvykle 5 až 6 kg, dobře živený alfa samec může dosáhnout 10 kg. Nutrie říční se postupně zabydluje i v Česku.