Autorem úprav je člen divadelního souboru Martin Levý. Zkoušky trvaly asi měsíc.
Průvod prošel městysem, na několika místech odehrál scénky a vrátil se zpět ke stadionu, kde se uskutečnilo jeho oficiální odemčení a zahájení nohejbalové sezony.